Přeskočit na navigaci

Bio Farma Sádky Kunovice

Poloha


EkoFarma Sádky

Naše BIO farma se nachází blízko obce Kunovice u Uherského Hradiště, v regionu Slovácko na rozloze téměř 5ha. Farmu jsme získali v roce 1998 ve velmi zdevastovaném stavu. Od té doby jsme velmi intenzivně pracovali na rekultivaci zničené a zaplevelené přírody. Dřívější vlastník používal tuto malebnou část přírody jako skládku odpadků a stavební suti. Díky velkým investicím do rekultivace krajiny, revitalizačním technologiím a také díky intenzivnímu osobnímu nasazení se nám podařilo získat v roce 2007 certifikát BIO. Tento certifikát osvědčuje, že všechny produkty pěstované na BIO Farmě Sádky Kunovice splňují nejpřísnější ekologické normy.


EkoFarma SádkySady zabírají na BIO farmě Sádky Kunovice rozlohu 3,47 ha. Největší část sadů zabírají jabloně. Jedná se především o lokální krajové odrůdy a částečně přeroubované resistentní odrůdy jabloní. Další výraznou plodinou našich sadů jsou švestky. Jedná se opět o krajové odrůdy, tzv. durancie. Na zbytku sadů se nachází další ovocné stromy, jako např. oskoruše, meruňky, hrušky, třešně, ořechy nebo mirabelky.


Srdcem celé malebné scenérie je romantický rybník, který poskytuje domov spoustě zvířat a rostlin. V rybníčku žijí kapři, karasi, plotice a další spousta sladkovodních ryb. V noci pořádají koncert žáby. Západní hráz rybníka je přizpůsobena hnízdění ledňáčků. K rybníku také často zavítá čáp, volavka nebo rodinka divokých kachen. Vzdušný prostor nad rybníkem střeží letka pestrobarevných vážek. Bio farma Sádky Kunovice je jednou ze šesti lokalit, ve kterých žije vzácný motýl Pestrokřídlec podražcový. Jelikož na BIO farmě není možné používat chemické přípravky ochrany rostlin, snažíme se na farmu přilákat přirozené predátory, jež by nám pomohli farmu ochránit před škůdci. Na farmě jsme vybudovali několik desítek budek pro ptáky. V zimě všechny obyvatele farmy přikrmujeme, aby se jim u nás líbilo. Díky tomu je na farmě spousta sýkorek, strakapoudů, kosů a dalších obyvatel, kteří nám pomáhají udržet ekologický provoz na naší farmě.